SHOW PREVIEW

Focus on reducing antibiotics

“เราจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น อาหารเสริมชนิดน้ำ น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ กระดาษปูรองอาหารไก่ ผลิตภัณฑ์ยับยั้งความร้อนในอาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์บำรุงกีบม้า ทั้งหมดนี้นับเป็นโซลูชั่นที่ครบวงจรสำหรับเกษตรกร” มร. Rogier van Sambeek ซีอีโอ Kanters กล่าว

Kanters เป็นบริษัทจากประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เชี่ยวชาญด้านการพัฒนา การผลิต และการจำหน่ายอาหารเสริมชนิดน้ำสำหรับปศุสัตว์แบบมีระบบ

“เรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ได้แก่ อาหารเสริมชนิดน้ำ น้ำยาทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ กระดาษปูรองอาหารไก่ ผลิตภัณฑ์ยับยั้งความร้อนในอาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์บำรุงกีบม้า ทั้งหมดนี้นับเป็นโซลูชั่นที่ครบวงจรสำหรับเกษตรกร” มร. Rogier van Sambeek ซีอีโอ Kanters กล่าว

“โซลูชั่นของเราสนับสนุนสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์ เราร่วมมือกับเกษตรกรเพื่อช่วยสร้างกำไรที่มากขึ้นให้กับเกษตรกร

เราเชื่อว่าตลาดเอเชียมีศักยภาพในการเติบโตที่สูงสำหรับเรา โดยมีเหตุผลหลักคือ เรามีผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้แทนยาปฏิชีวนะ ซึ่งตลาดตะวันตกกำลังให้ความสำคัญกับการลดใช้ยาปฏิชีวนะ

มีอาหารเสริมชนิดน้ำจำนวนมากขึ้นที่สามารถป้องกันสัตว์จากโรคต่างๆ การใช้ยาปฏิชีวนะจึงจะลดลงในอนาคต เช่นเดียวกับที่มนุษย์เรากินวิตามินและแร่ธาตุ

เราส่งเสริมสุขภาพของสัตว์โดยใช้อาหารเสริมชนิดน้ำ และสนับสนุนสวัสดิภาพของสัตว์โดยการลดใช้ยาปฏิชีวนะ สัตว์สุขภาพดีและฟาร์มที่ดีคือสิ่งที่เรายึดมั่น

เราเข้าร่วมงานในครั้งนี้ที่กรุงเทพฯ เพื่อนำเสนอแนวคิดและโซลูชั่นด้านสุขภาพสัตว์ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานชาวเอเชีย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วและสร้างพันธมิตรใหม่ เราเชื่อว่างาน VICTAM & Animal Health & Nutrition Asia เป็นโอกาสที่ดีมากที่จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายนี้”

 

Focus on reducing antibiotics

Our extensive range of liquid nutritional supplements, cleaning and disinfecting agents, chick paper, feed overheating inhibitor and hoof care products, provides a complete solution for a farmer”, says CEO Rogier van Sambeek.

Kanters from The Netherlands is specialized in the development, manufacture and supply of liquid nutritional supplements for intensive livestock farming.

Our extensive range of liquid nutritional supplements, cleaning and disinfecting agents, chick paper, feed overheating inhibitor and hoof care products, provides a complete solution for a farmer”, says CEO Rogier van Sambeek.

“Our solutions support animal health, promote animal welfare, and together with the farmer we improve their business profits.

We believe that the Asian market has a lot of growing potential for us, especially because we have replacers for antibiotics, what is like western markets follow to reduce.

More and more liquid supplements are an efficient and effective way to prevent animals from getting diseases, as antibiotics will be reduced. Some comparison with human consumption of vitamins and minerals is appropriate.

We support animal health by the addition of liquid nutritional supplements, and ensure better animal welfare by reducing the use of antibiotics. Healthy Animals and Healthy Farms – that’s what we stand for.

Our participation in the show in Bangkok is clear: We wish to showcase our Health Concept and solutions to the audience in Asia, strengthen our relations and establish new contacts. We believe that VICTAM & Animal Health & Nutrition Asia will be an excellent opportunity to reach that goal”

专注于减少抗生素的使用

首席执行官Rogier van Sambeek说:“我们有种类繁多的液体营养补充剂、清洁剂和消毒剂、雏鸡纸、饲料过热抑制剂和蹄护理剂等产品,为农民提供了完整的解决方案。”

来自荷兰的Kanters专门从事集约化畜牧中所使用的液体营养开发、制造和供应。

首席执行官Rogier van Sambeek说:“我们有种类繁多的液体营养补充剂、清洁剂和消毒剂、雏鸡纸、饲料过热抑制剂和蹄护理剂等产品,为农民提供了完整的解决方案。”

我们的解决方案保障动物健康和动物福利,并且兼顾农民的商业利润。

我们认为亚洲市场具有非常大的潜力,因为我们拥有在西方市场需求逐渐下滑的抗生素替代品。 

随着抗生素的减少,用于替代的液体补充剂是预防动物疾病的有效途径。以人来打比方,液体补充剂就相当于维生素和矿物质。

我们通过添加液体营养补充剂来保障动物福利,并且通过减少抗生素的使用以确保动物福利。我们的理念是健康的动物和农场。

我们参加曼谷展会的目的十分明确,我们希望向亚洲的观众展示我们的健康理念和解决方案,加强现有的合作并且希望拓展新的合作关系。我们相信,VICTAM & Animal Health & Nutrition Asia亚太饲料加工与动物健康营养展是实现这一目的的绝佳机遇