ข้อมูลที่น่าสนใจก่อนเยี่ยมชมงาน

HEALTH & NUTRITION GO HAND IN HAND

Animals can only be productive if they are healthy. Hence, all conditions to grow must be excellent. Clean feed plants and farms with a high biosecurity status and precisely balanced rations to feed the animals. Strict veterinary control is needed to avoid incorrect or overuse of medication. That’s a challenge. 

The world’s population is projected to reach 8.5 billion by 2030, 9.7 billion by 2050 and exceed 11 billion in 2100, with India expected to surpass China as the most populous country.

At the same time, prosperity and buying power are slowly, but steadily on the rise. According to the Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations,  humans will start eating meat as soon as they gain spending power, usually over 5 USD per day. As a result, consumption of food from animal origin will gradually further increase around the globe and in Asia in particular. After all, the highest population density is currently on this continent.

Hence, a solid and healthy animal production sector will be of paramount importance, in order to meet this growing demand for food. Logically, that all starts will healthy and productive animals. After all, these are the key to provide the income for farmers and related parties. These parties have the tools together to minimize feed costs and obtain a solid income position at the production side of the “feed to food production chain”.

Full control

Firstly, a comprehensive approach of raising animals for producing meat, eggs, milk and fish, has a true impact on the economic results of farming operations.

From their early life, precise and well balanced feed formulation is a prerequisite for such healthy and productive animals. Proper ingredients and additives are the basis for energetic rich rations.

However, regular epidemics like Avian Influenza (AI) in poultry and currently African Swine Fever (ASF) in Asia, are a serious threat to the animal production business. The ASF epidemic has reached an enormous magnitude and the end doesn’t seem to be near yet. Moreover, some so called zoonotic animal diseases, may directly transmit to and infect humans. A true danger.

Culling such infected crops and herds is often the first measure to be taken. Apart from that however, adequate veterinary control is of great importance, including proper medical treatment.

Banning antibiotics
Up to the recent past, antibiotics were used abundantly to treat animals to a wide range of diseases. Not just that, antibiotics were also used as growth promoters in poultry and swine. In some parts of the world, that is even still common use. But the awareness that this is a serious danger, is steadily gaining ground. Antimicrobial Resistance (AMR) is a very serious threat to animal and human health and causes many casualties if nothing is done.

As a result, many governments have adopted, or are in the process of adopting legislation to ban the unlimited use of antibiotics in animal production. Moreover, veterinarians are supposed to only prescribe antibiotics under strict conditions.

Proper solutions
In this context, biosecurity in feed plants and at farm level is of great importance to prevent new outbreaks of contagious diseases, which again may lead to enormous losses.

Moreover, the use of new and innovative feed ingredients, enhancing the immune system of animals is widely promoted. Many of such products have been developed in the past years and new products are permanently under development. Such products have a positive impact on the health status of animals. 

All this makes clear that health and nutrition of production animals go hand in hand.  

EXHIBITOR INTERVIEWS

พัฒนาความร่วมมืออย่างยั่งยืน

พัฒนาความร่วมมืออย่างยั่งยืน

บริษัท Tyson Foods ในสหรัฐอเมริกาจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับการผลิตอาหารสัตว์ โดยเฉพาะอาหารสัตว์ที่ผลิตจากไก่ Tyson Foods มีตลาดอยู่ในเอเชีย

Focus on reducing antibiotics

Focus on reducing antibiotics

Kanters จากประเทศเนเธอร์แลนด์ มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายอาหารเสริมชนิดน้ำสำหรับฟาร์มปศุสัตว์แบบเข้มข้น

CONFERENCE & SEMINAR PROGRAM

INSECT PROTEIN FOR ANIMAL FEED

The session on insect protein for animal feed will provide a perspective on the state of the industry. New recent research findings will be presented regarding the nutritional properties of insect products across key application domains including aquaculture, poultry, pigs, and pet food. 
read more >

AQUATIC ASIA CONFERENCE

This one-day conference program featuring a variety of industry experts delivering brilliant presentations about the latest updates in both fish and shrimp nutrition. This day is ideal for nutritionists, production and technical staff and academics.
read more >

Wednesday

 

 • Aquafeed Extrusion Conference
  (Novotel Bangkok Sukhumvit 20 Hotel)
  Aquatic Asia Conference
  (Novotel Bangkok Sukhumvit 20 Hotel)

Thursday

Venue: BITEC (unless otherwise stated)

 • Aquafeed Horizons Asia 2020
 • GRAPAS & Global Milling ASIA 2020
 • IFTC Asia 2020
 • Insect Protein for Animal Feed: Functionalities and Nutritional Aspects
 • Current Crisis and Preparation for the future of Thai Livestock and Value Chain Sustainability
 • Technical seminars

Friday

Venue: BITEC

 • WAVLD seminar
 • Future of Harmonization
 • GMP+ Feed Safety Seminar
 • Build my feedmill
 • WPSA
 • Technical seminars

Saturday

Venue: BITEC

 • WPSA

 • Technical seminars

ACCOMODATION

On behalf of VIV, BTC Group has negotiated special hotel rates for exhibitors & visitors. Please contact BTC Group to make hotel reservations.
Hotel information and bookings >

ABOUT BANGKOK

When business is over, Bangkok has plenty of activities for visitors to enjoy. From dining out, to shopping, sight seeing or experience a traditional Thai massage, you’ll find the top recommendations here.
read more >

VIV and Animal Health and Nutrition Asia 2020

Proceed to VIV and Animal Health and Nutrition Asia 2020 with focus on Animal Health and Nutrition

VICTAM official website

For more info about VICTAM and Animal Health and Nutrition Asia 2020 with focus on Animal Feed Technology and Grain Processing, please proceed to VICTAM official website